Fjármál og ársreikningur

Fara neðar

Helstu atriði ársreiknings


Hagnaður (ma. kr.)

29,7

Eiginfjárhlutfall

29,5%

Arðsemi eigin fjár

12,5%

Nánar um helstu atriði ársreiknings

Fara neðar

Fjármögnun


Fjármögnun Landsbankans byggir á fjórum meginstoðum:
innlánum frá viðskiptavinum, skuldum við fjármálafyrirtæki, lántökum og eigin fé.

Fara neðar

Áhættustjórnun


Árangursrík áhættustjórnun er lykilþáttur í langtímaarðsemi
og stöðugleika Landsbankans.

90 daga vanskil
Lausafjárhlutfall LCR alls
Hlutabréfaeign alls

Nánar um áhættustjórnun

Fara neðar